Birkas

Zelta kokļu saspēle Jāņkalnā un Dziedāšana brīvdabā Dainu kalnā | Turaidas muzejrezervāts

15:30-17:30 STARPspēle

Lielā sadziedāšanās | Turaidas muzejrezervāts

Atklāšanas koncerts "Spēlē šādu vakariņu" | Turaidas muzejrezervāts

 

Saspēle dziesmās, vārdos un darbos | Siguldas novads