Birkas

Brīvdabas koncerts un sadziedāšanās | Pope

Skaņu ainavas un skaņu balsu saspēle Popes brīvdabas estrādē, akustisks koncerts un sadziedāšanās.

Koncerts un sadancošana | Dundaga

20:00 Koncerts estrādē Māsa tek, brālis stāv, brāļa sieva danco

Koncerts un vakarēšana pilskalnā | Talsi

18:00 Soul’s spēl’s pilskalne, Dižkoncerts pilskalnā

Koncerts un sadziedāšanās pils sētā | Alsunga

18:00 koncerts un sadziedāšanās Alsungas pils sētā

Koncerts un stāstu vakars Ventas ielokā | Skrunda

18:00 Koncerts „Nāc ar mani sadziedāt skaņā Ventas līkumā!” Pilskalna estrādē

Koncerts "Nāburgiem ir platas mēles" | Kuldīga

17:00 Koncerts ”Nāburgiem ir platas mēles” Pilsētas dārzā

Lielā sadziedāšanās Ezermalā | Rīga, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Cik dziesmas spējam sadziedāt kopā, kura novada dziedātāji ir viszinošākie, kuras tēmas dziesmās ir visaktuālākās? Kura ir garākā un kura īsākā latviešu tautas dziesma? Šīs un vēl citas aktivitātes kopā piedzīvosim lielās sadziedāšanās laikā!

Folkloras kopu randiņi un saspēlēšanās, sadziedāšanās, rotaļāšanās | Dundaga

13:00–16:00    Iepazīšanās ar Dundagu un tās apkārtni

Muzikanti un stāstnieku saiets | Talsi

14:00 Teicēju daudzinājums Multimediālajā izstādē "Tautasdziesmu teicējas.1991" Talsu Tautas namā (izstāde apskatāma no 1. jūlija)

Četri spēļu plači muižas apkārtnē un zolītes turnīrs | Pope

''Vārdi'' Kultūras nama pagalmā

Latvijā dzīvojošo tautību koncertprogramma ar latviešu un lībiešu folkloras kopu dalību | Ventspils

Latvijā dzīvojošo tautību koncertprogramma „Tā dziedāju, tā runāju, kā es biju ieraduse” ar latviešu un lībiešu folkloras kopu dalību Jūras svētku ietvaros.

Spēles Ventas ielokā | Skrunda

12:00  Pirmā Saspēle „… mēs ejam pār kalniem un pār lejām…” pie Skrundas Kultūras nama

Koncerts Alsungas pils sētā | Alsunga

Koncerta programma plaša - no grodām pašmāju tradīcijām līdz aizjūru vēsmām. Uzstājas folkloras kopas “Saknes” un “Vēlava” no Liepājas, “Lāns” no Rīgas, kā arī ārzemju viesi - dziedātājas no Serves Sāremā salā un Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa “Dūdalnieki”.

Kuldīgas teiku taka | Kuldīga

Kuldīgā ir takas, vietas un leģendas, kuras vecmāmiņas ierādīja mazbērniem, stāstot par notikumiem un teiku varoņiem. Kuldīgas teikas kļūs dzīvas kuldīdznieku mutēs.  Taku rīko “mutīgie kuldīdznieki” – stāstnieki, filozofs, skolotāji un kultūras darbinieki, lai kopīgi izšķirstītu atmiņu grāmatu, kas ierakstīta kuldīdznieku sirdīs.

Vēsturisko zemju dzīvais mantojums | Rīga, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Vēsturisko zemju dzīvais mantojums ar visu novadu pārstāvniecību.