Vokālā un deju grupa ZEDASHE

 

Vokālā un deju grupa ZEDASHE

Ansamblis ZEDASHE darbojas viduslaiku cietokšņa pilsētā Signagi, kas atrodas Kaukāzā, Gruzijas austrumdaļā. To vada Ketevans Mindorašvili. Ansamblis tika dibināts 20. gadsimta 90. gadu vidū, lai atskaņotu īpašos gruzīnu daudzbalsīgos dziedājumus, kas padomju laikā bija gandrīz zaudēti. Sarežģītās trīsbalsīgās dziesmas datējamas ar laiku pirms Kristus dzimšanas. Daļa to ir dziedātas pareizticīgo liturģiskajos dievkalpojumos.
Sākotnēji ZEDASHE iedvesmojās no Kizičjanas reģiona dziesmām (Signagi atrodas šajā reģionā). Gadu gaitā ir paplašinājis savu repertuāru, iekļaujot tajā arī citu Gruzijas reģionu dziesmu un deju tradīcijas, tostarp Račas-Lečhumi, Gurijas, Kartlijas un Abhāzijas. Ansamblis ir saglabājis katra reģiona unikālo mūzikas un deju tehniku, kā arī dažādas instrumentālās tradīcijas, spēlējot panduri (Kahetijas lauta), chonguri (Gurijas lauta), ch'iboni (kazas ādas dūdas), akordeonu, diplipito (bungas) un doli (bungas).

Par ansambļa nosaukuma izcelsmi. Zedašes bija īpašas māla krūkas, kas tika ieraktas zem ģimenes mājām vīna gatavošanai. Zedaše traukos gatavotais vīns bija paredzēts.