Žemaitijas Nacionālā parka folkloras ansamblis PLATELĒ

Žemaitijas Nacionālā parka folkloras ansamblis PLATELĒ

Ansamblis dibināts 1994. gadā, vadītājs – Aivars Almins. Šobrīd ansamblī ir 28 dalībnieki, viņu vidū arī veselas ģimenes. Ansambļa mūziķi spēlē tradicionālos mūzikas instrumentus.
Folkloras ansamblis izpilda Rietumlietuvas Plateļu novada dziesmas un dejas. Pirmā audiokasete ierakstīta 1998., bet pirmais CD albums – 2010. gadā. Folkloras ansamblis ir Lietuvas Dziesmu un Deju svētku dalībnieks, kolektīvs
piedalījies arī dažādos folkloras festivālos un pasākumos Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Somijā un Polijā.
Katru gadu PLATELĒ rīko tradicionālos gadskārtu svētkus, piemēram, atvadas no ziemas – Meteņus (februārī, martā) un Jāņus (23.–24. jūnijs). Vasarā ansamblis sniedz koncertus un organizē deju pasākumus.
Ansambļa dalībnieku tautastērpi izgatavoti saskaņā ar reģionam raksturīgo autentisko tautas tērpu paraugiem.