Dalībnieki no Latvijas

ABRENĪTE, Viļakas folkloras kopa

(Viļakas novads)

AIRI, Pociema folkloras kopa

(Limbažu novads)

AKMINEICA, Ezernieku folkloras kopa

(Dagdas novads)

ARTAVA, Ogres folkloras kopa

(Ogres novads)

ATŠTAUKAS, Liepājas folkloras kopa

(Liepāja)

ATZELE, Viļakas etnogrāfiskais ansamblis

(Viļakas novads)

ATZOLA, Dubnas folkloras kopa

(Daugavpils novads)

AULEJAS SIEVAS

(Krāslavas novads)

ĀRE, folkloras kopa

(Pļaviņu novads)

Baltinavas etnogrāfiskais ansamblis

(Baltinavas novads)

Bārbeles folkloras kopa

(Vecumnieku novads)

BASU SUITI, Tradīciju ansamblis

(Kuldīgas novads)

Bārtas etnogrāfiskais ansamblis

(Grobiņas novads)

BERENDEJKA, folkloras kopa

(Rīga)

Bērzgales folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

Blontu folkloras kopa

(Ciblas novads)

BOLTA VĪŠŅA, Dricānu folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

Bozovas etnogrāfiskais ansamblis

(Kārsavas novads)

Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis

(Balvu novads)

BUDĒĻI, folkloras kopa

(Rīga)

CEIDARI

(Rīga)

CEIRULEITS, Līvānu folkloras kopa

(Līvānu novads)

CĒLĀJI, folkloras kopa

(Carnikavas novads)

CIELAVA, Salacgrīvas folkloras kopa

(Salacgrīvas novads)

Čornajas folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

DANDARI, deju folkloras kopa

(Rīga)

DĀLAVA, Svētes folkloras kopa

(Jelgava un Jelgavas novads)

DELVE, Vidrižu folkloras kopa

(Limbažu novads)

DIGNOJĪŠI, Dignājas folkloras kopa

(Jēkabpils un Jēkabpils novads)

DIMZĒNS, Jelgavas folkloras kopa

(Jelgava un Jelgavas novads)

DREŅĢERI, Codes folkloras kopa

(Bauskas novads)

DVĪGA, Saulkrastu folkloras kopa

(Saulkrastu novads)

DZEDZIEDA, Olaines folkloras kopa

(Olaines novads)

DZEIPURS, Vārkavas folkloras kopa

(Vārkavas novads)

DZIETI, Cēsu tautas vērtes kopa

(Cēsis)

DZĪNE, Ķoņu folkloras kopa

(Naukšēnu novads)

DZĪSME, Daugavpils folkloras kopa

(Daugavpils)

DYRBYNI, folkloras kopa

(Daugavpils novads)

EGLE, Medņevas folkloras kopa

(Viļakas novads)

GAIĻUPEITE, Šķaunes folkloras kopa

(Dagdas novads)

GARATAKA, ģimeņu studija

(Rīga)

GRAUDI, Tomes folkloras kopa

(Ķeguma novads)

GRODI, folkloras kopa

(Rīga)

GUDENIEKU SUITI, Gudenieku etnogrāfiskais ansamblis

(Kuldīgas novads)

Ilzeskalna folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

ILŽA, Ciblas folkloras kopa

(Ciblas novads)

IĻJINSKAJA PJATŅICA, autentiskās folkloras studija

(Rīga)

ISNAUDA, Isnaudas folkloras kopa

(Ludzas novads)

IZVOLTĪŠI, Izvaltas folkloras kopa

(Krāslavas novads)

Jaunpiebalgas folkloras kopa

(Jaunpiebalgas novads)

JOSTA, Lielvārdes novada folkloras kopa

(Lielvārdes novads)

JUMALEŅA, Riebiņu folkloras kopa

(Riebiņu novads)

JURGINAS, Lietuviešu kapela

(Rīga)

KAMENĪTE, Rudbāržu folkloras kopa

(Saldus novads)

KĀNDLA, Tārgales folkloras kopa

(Ventspils novads)

KARAGOD, slāvu autentiskās dziedāšanas ansamblis

(Rīga)

KĀRE, Rubenes folkloras kopa

(Jēkabpils un Jēkabpils novads)

KOKLE, folkloras kopa

(Rīga)

KOLNASĀTA, Sakstagala folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

KRAUKLĒNIEŠI, Kraukļu folkloras kopa

(Cesvaines novads)

KRULLA, Rīgas Kultūras vidusskolas folkloras kopa

(Rīga)

Kupravas etnogrāfiskais ansamblis

(Viļakas novads)

KŪKLEITE, Makašānu folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

KŪRAVA, Kuldīgas folkloras kopa

(Kuldīgas novads)

KŪZULS, Dekšāres vīru kopa

(Viļānu novads)

LAIKSNE, folkloras kopa

(Rīga)

LAIPA, Ventspils folkloras kopa

(Ventspils)

LAIVA, folkloras kopa

(Rīga)

LAUCE, Jaunjelgavas folkloras kopa

(Jaunjelgavas novads)

LAUKAM PĀRI, Ceraukstes folkloras kopa

(Bauskas novads)

LAULA, Kolkas ansamblis

(Dundagas novads)

Lazdukalna Benislavas etnogrāfiskais ansamblis

(Rugāju novads)

Lādezera pamatskolas folkloras kopa

(Limbažu novads)

LĀKAČI, Vīpes folkloras kopa

(Krustpils novads)

LĀNS, folkloras kopa

(Rīga)

LEIČI, Preiļu folkloras kopa

(Preiļu novads)

LEIMAŅI, folkloras kopa

(Dobeles novads)

LIBE, Sarkaņu folkloras kopa

(Madonas novads)

LIEPĀRE, Staļģenes tautas tradīciju klubs

(Jelgava un Jelgavas novads)

LIEPU LAIPA, Jumpravas folkloras kopa

(Lielvārdes novads)

LĪGO, Staru folkloras kopa

(Gulbenes novads)

LĪGOTNE, Auces novada Kultūras centra folkloras kopa

(Auces novads)

LĪVLIST, Rīgas lībiešu ansamblis

(Rīga)

Lubānas folkloras kopa

(Lubānas novads)

LUDZAS DZEIPORI

(Ludzas novads)

MADAVA, Barkavas folkloras kopa

(Madonas novads)

MAĢIE SUITI, Jūrkalnes etnogrāfiskais ansamblis

(Ventspils novads)

MASKAČKAS SPĒLMAŅI, folkloras kapela

(Rīga)

MĀKOŅKALNS, Mākoņkalna folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

MĀLIS, Mālpils folkloras kopa

(Mālpils novads)

MĀRGA, Mērdzenes etnogrāfiskais ansamblis

(Kārsavas novads)

MEDAINIS, Saldus folkloras kopa

(Saldus novads)

Medņevas etnogrāfiskais ansamblis

(Viļakas novads)

MEŽĀBELE, Jērcēnu folkloras kopa

(Strenču novads)

MEŽĀBELE, Žīguru folkloras kopa

(Viļakas novads)

Mežvidu folkloras kopa

(Kārsavas novads)

MILZKALNIEKI, Smārdes folkloras kopa

(Engures novads)

MOZĪ LATGALĪŠI, Izvaltas bērnu folkloas kopa

(Krāslavas novads)

NAKTINEICA, Saunas folkloras kopa

(Preiļu novads)

NĀBURDZĪTE, Valgundes folkloras kopa

(Jelgava un Jelgavas novads)

NĀBURGI, Valkas folkloras kopa

(Valkas novads)

NEICGALĪŠI, Nīcgales folkloras kopa

(Daugavpils novads)

Nīcas etnogrāfiskais ansamblis

(Nīcas novads)

Ogres danču klubs

(Ogres novads)

OLŪTEŅI, Dagdas folkloras kopa

(Dagdas novads)

OLŪTI, Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis

(Ciblas novads)

ORE, Amatas folkloras kopa

(Amatas novads)

Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis

(Nīcas novads)

PAMPĀĻI, Pampāļu folkloras kopa

(Saldus novads)

PAURUPĪTE, Rucavas lauku kapela

(Rucavas novads)

PĒRLIS, Druvienas folkloras kopa

(Gulbenes novads)

PIKŠI KĀNDLA, Tārgales folkloras kopa

(Ventspils novads)

PILL TĪN, Piltenes folkloras draugu kopa

(Ventspils novads)

PULGOSNIEŠI, Ērgļu tautas mūzikas kopa

(Ērgļu novads)

PUTNI, Lēdurgas folkloras kopa

(Krimuldas novads)

PUTNIS, Jaunlaicenes folkloras kopa

(Alūksnes novads)

PŪNIKA, Popes folkloras kopa

(Ventspils novads)

PŪRLĀDE, Pūres folkloras kopa

(Tukuma novads)

PŪRS, Slampes folkloras kopa

(Tukuma novads)

RAIPOLE, Nirzas etnogrāfiskais ansamblis

(Ludzas novads)

Raņķu folkloras kopa

(Skrundas novads)

RATI, Jēkabpils Krustpils kultūras nama folkloras kopa

(Jēkabpils un Jēkabpils novads)

Ratnieku folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

RĀMUPE, Katlakalna folkloras kopa

(Ķekavas novads)

RĀZNA, Kaunatas pagasta folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

REKAVAS DZINTARS, Rekavas folkloras kopa

(Viļakas novads)

RIESTAVA, Jēkabpils spēlmaņu kopa

(Jēkabpils un Jēkabpils novads)

RIJA, folkloras kopa

(Rīga)

RIKAVA, Rikavas etnogrāfiskais ansamblis

(Rēzeknes novads)

RITAM, Bebrenes folkloras kopa

(Ilūkstes novads)

Rīgas Danču klubs

(Rīga)

RĪKŠOVA, Ņukšu pagasta folkloras kopa

(Ludzas novads)

ROGOVKA, Nautrēnu etnogrāfiskais ansamblis

(Rēzeknes novads)

ROTA, Rencēnu folkloras kopa

(Burtnieku novads)

ROTAĻNIEKS, Ventspils folkloras kopa

(Ventspils)

RUBA, Rubas folkloras kopa

(Saldus novads)

Rucavas etnogrāfiskais ansamblis

(Rucavas novads)

RUDZI, folkloras kopa

(Rīga)

RUDZUPUĶE, Launkalnes mūsdienu folkloras kopa

(Smiltenes novads)

RUDZUTAKA, Ūdrīšu tautas nama folkloras kopa

(Krāslavas novads)

RŪTA, Rēzeknes folkloras kopa

(Rēzekne)

RŪTOJ, folkloras kopa

(Preiļu novads)

RŪŽEŅA, Naujenes folkloras kopa

(Daugavpils novads)

RŪŽUPIS VEIRI, Rožupes vīru folkloras kopa

(Līvānu novads)

SAGŠA, Tilžas etnogrāfiskais ansamblis

(Balvu novads)

SAIME, Vectilžas folkloras kopa

(Balvu novads)

SAIME, Zvirgzdenes folkloras kopa

(Ciblas novads)

SAIVENIS, Bērzpils folkloras kopa

(Balvu novads)

SAIVEŅA, Andrupenes pamatskolas folkloras kopa

(Dagdas novads)

SAKNES, Liepājas folkloras kopa

(Liepāja)

Salnavas etnogrāfiskais ansamblis

(Kārsavas novads)

SAUCĒJAS, tradicionālās dziedāšanas kopa

(Rīga)

SAULE, Suntažu folkloras kopa

(Ogres novads)

SAVIEŠI, folkloras kopa

(Rīga)

SĀBRI, kapela

(Kārsavas novads)

SENLEJA, Siguldas folkloras kopa

(Siguldas novads)

SĪTAVA, Puzes folkloras kopa

(Ventspils novads)

SKALE, etnisko tradīciju kopa

(Salacgrīvas novads)

SKANDINIEKI, folkloras draugu kopa

(Rīga)

SKREINE, Nagļu folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

SLAVJANOČKI, Glūdas folkloras kopa

(Jelgava un Jelgavas novads)

SOLDANĪ, Briežuciema jauniešu folkloras kopa

(Balvu novads)

SOVVAĻNĪKI, Andrupenes folkloras kopa

(Dagdas novads)

SPEIGA, Ambeļu folkloras kopa

(Daugavpils novads)

STROPS, Saldus kapela

(Saldus novads)

SUDMALIŅAS, Valkas folkloras deju kopa

(Valkas novads)

SUDOBRI, Vārkavas novada folkloras kopa

(Vārkavas novads)

SUITIŅI, Bērnu folkloras kopa

(Alsungas novads)

SUITU SIEVAS, etnogrāfiskais ansamblis

(Alsungas novads)

SUITU VĪRI, folkloras kopa

(Alsungas novads)

SVĀTRA, Daugavpils folkloras kopa

(Daugavpils)

SVITENE, Svitenes folkloras kopa

(Rundāles novads)

Šķilbēnu etnogrāfiskais ansamblis

(Viļakas novads)

ŪZUĻEŅI, Ozolmuižas folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

TALSI, Talsu folkloras kopa

(Talsu novads)

TARKŠĶI, Iecavas bērnu folkloras kopa

(Iecavas novads)

TARKŠĶI, Iecavas kopa (ģimeņu kopa)

(Iecavas novads)

TREJTEKA, Laucienas folkloras kopa

(Talsu novads)

TREJUPE, Bauskas folkloras kopa

(Bauskas novads)

TURKI, folkloras kopa

(Līvānu novads)

Ugāles URDAVA

(Ventspils novads)

UPĪTE, Upītes jauniešu folkloras kopa

(Viļakas novads)

Upītes etnogrāfiskais ansamblis

(Viļakas novads)

URGAS, Kokneses folkloras kopa

(Kokneses novads)

VABAĻIS, Vaboles etnogrāfiskais ansamblis

(Daugavpils novads)

VĀCELĪTE, Zantes folkloras kopa

(Kandavas novads)

VECSAULE, Vecsaules folkloras kopa

(Bauskas novads)

VECVĀRKAVA, Upmalas folkloras ansamblis

(Vārkavas novads)

VĒLAVA, Liepājas folkloras kopa

(Liepāja)

VĒLAVA, Vārves folkloras kopa

(Ventspils novads)

VĒRTUMNIEKI, Madonas folkloras kopa

(Madonas novads)

VILCENES, sievu folkloras kopa

(Rīga)

VILKAČI, folkloras kopa

(Rīga)

VILKI, folkloras kopa

(Rīga)

VIĻONĪŠI, Viļānu folkloras kopa

(Viļānu novads)

VIRŠI, Remtes folkloras kopa

(Brocēnu novads)

VIRZA, Brocēnu folkloras kopa

(Brocēnu novads)

VĪTERI, Rēzeknes folkloras kopa

(Rēzekne)

VYDSMUIŽA, Galēnu folkloras kopa

(Riebiņu novads)

VŌRPA, Verēmu tautas nama folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

ZDRAVICA, Ventspils folkloras kopa

(Ventspils)

ZEIĻA, Ozolaines folkloras kopa

(Rēzeknes novads)

ZEMGAĻI, Līvbērzes folkloras kopa

(Jelgava un Jelgavas novads)

ZEMTURI, Saldus pagasta Druvas folkloras kopa

(Saldus novads)

Ziemera folkloras kopa

(Alūksnes novads)

ZIRŅI, Saldus pagasta Zirņu folkloras kopa

(Saldus novads)

ZĪLE, Kazdangas folkloras kopa

(Aizputes novads)

ZVĪGZNA, folkloras kopa

(Rīga)