Latviešu ārvalstīs grupas

Bičku ciema sievas

(Krievija)

DZĒRVES

(Luksemburga)

RĒVELE

(Igaunija)

Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa DŪDALNIEKI

(Lielbritānija)