Latviešu ārvalstīs grupas

Folkloras ansamblis SUDRABAVOTS

(ASV)

RĒVELE

(Igaunija)

Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa DŪDALNIEKI

(Lielbritānija)