Latviešu grupas ārvalstīs

RĒVELE

(Igaunija)

Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa DŪDALNIEKI

(Lielbritānija)