RĒVELE

Latviešu Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā folkloras kopa RĒVELE  ir dibināta 2011. gada sākumā Tallinā.

Kopā darbojas gan Igaunijā džīvojošie latvieši un to bērni, gan citu tautu pārstāvji. Kopas vadītāja Laura Šmideberga, cenšas tās dalībniekiem nodot labākās Latvijā pārmantotās "Skandinieku" tradīcijas un uzskata Helmī un Daini Staltus par saviem galvenajiem iedvesmotājiem. 

Kopas plašajā repertuārā ir dažādo Latvijas novadu dziesmas, kuras atbilstoši vietējām tradīcijām līdz apgūt iedvesmojošā pegoģe Zane Šmite. Igaunijā īpašu interesi un popularitāti iemantojusi RĒVELES līvu fokloras programma, ar kuru kopa vairākkārt tikusi aicināta uzstāties arī Latvijā. Kopa aktīvi darbojas Igaunijas mazākumtautību ŗīkotajos pasākumos sadarbībā ar citām tautām un katrs RĒVELES dalībnieks tiek aicināts meklēt un saklausīt savas saknes, tāpēc kopas repertuārā ir dziesmas latviešu, līvu, setu, igauņu, lietuviešu, krievu, ukraiņu un citās valodās. Vietējās tradīcijas kopai palīdz apgūt pazīstamais Igaunijas etnogrāfs Igors Tonurists, kura iztulkotās latviešu tautas dziesmas kopa izpilda arī igauņu valodā.

Par savu galveno uzdevumu RĒVELE uzskata iepazīstināšanu ar latviešu tradicionālo kultūru un ir tikusi aicināta to darīt ne tikai Igaunijā, bet Somijā, Zviedrijā, Norveģijā, Dānijā, Beļģijā un arī Latvijā. Īpaši lepna kopa ir par iegūto 1.kategoriju festivāla Baltica 2015 skatē, Rīgā, kur tā piedalījās plecu pie pleca ar citām Latvijas kopām.

Šī būs jau trešā Baltica, kurā RĒVELE piedalīsies, jo 2013. gadā tas notika mītnes zemē Igaunijā, taču nav šaubu, ka iespējai satikties, sadziedāties, saklausīties un sadancot Latvijā šovasar nekas nevar līdzināties.