Ziemeļanglijas latviešu folkloras kopa DŪDALNIEKI

DŪDALNIEKI darbošanos uzsāka 1983. gadā Ziemeļanglijā. Kopā dzied dažāda vecuma dalībnieki, kuriem interesē latviešu tautas mūzika un rūp latviešu tautas garamantu saglabāšana.  DŪDALNIEKI, viņu vecāku un vecvecāku izcelsmes vietas Latvijā ir dažādas, tāpēc tiek apgūtas dažādu novadu dziesmu, tādējādi ļaujot pārstāvēt visu Latviju. Dziesmas ir smeltas no dažādiem folkloras materiāliem un krājumiem.  Dziedot mūzikas materiālos pierakstītajās izloksnēs un spēlējot dažādus tautas mūzikas instrumentus, DŪDALNIEKI atzīmē latviskos gadskārtu svētkus un mūža godus.  Dziesmu temps un skanējums DŪDALNIEKI bieži vien atšķiras no Latvijas folkloras kopās ierastā atskaņošanas veida, tādējādi  piedodot  īpatnēju nokrāsu latviešu folkloras videi.

DŪDALNIEKI dziedājuši un spēlējuši daudzviet Latvijā un Lielbritanijā kā arī Eiropā (Somijā, Zviedrijā, Vācijā un Francijā).  2014.g. pirmo reizi aizbraucām pie tautiešiem Krievijā (Sibīrijā) kopā ar Līdsas tautas deju kopu «Kamolins»: brauciens bija emocijām bagāts!  Piedalīšanās folkloras festivālā "Baltica" Latvijā dod mums ierosmi un garīgu spēku darbu turpināt. DŪDALNIEKI pirmo reizi piedalījās 1991. gadā un sekoja vēl seši braucieni.

Pēdējā festivālā "Baltica" 2012. gadā iepazināmies un sadraudzējāmies ar franču kopu «Terre Baugeoise». Sekoja brauciens ciemos uz Franciju 2013.g. pavasarī, kur, rīkodami kopējus saviesīgus vakarus un koncertu, atzīmējām savu 30 gadu darbošanos atceri.  

Pa 32 gadiem, kopas sastāvs ir svārstījies starp trim un 22 dalībniekiem. Tomēr kopas darbība virzās uz priekšu. Šobrīd iknedēļu sanāk ap 15 dalībnieku, kuŗi uz DŪDALNIEKI stilu ir atstājuši savu zīmogu

DŪDALNIEKI  iznākuši 4 albumi.

1985.g. DŪDALNIEKI kasete
1999.g. CD “Tai kalnāi …”
2003.g. CD “20″ (20 gadi DŪDALNIEKI)
2008.g. CD “Pilnu pūru pielocīju”

www.facebook.com/Dudalnieki