Stāstnieki

Karīna Tšolla

(Austrija)

Karla Krausa

(Vācija)

Maja Bumberaka

(Ungārija)