Karīna Tšolla

Karīna Tšolla ir profesionāla stāstniece jau kopš 1995. gada, specializējas dažādu pasaules tautu pasaku un nelielu tradicionālu tautas gudrību stāstīšanā. Daloties savos stāstos, Karīna Tšolla ir apceļojusi 13 valstis un publicējusi arī septiņas pasaku grāmatas.

Viņai raksturīga prasme atrast tādus darbus, kuros ir gan pārsteiguma elementi, gan spēcīgi tēli. Viņa tic vārda spēkam, mīl savus stāstus un to īpašo personīgo saikni, ko rod ar savu klausītāju. Karīna saka: „Stāstīšana ir dalīšanās, tā ir saziņas forma. Es mīlu burvības pilno gaisotni, kas rodas starp mani un tiem, kuri klausās.  Izmantojot visu klātesošo apvienoto iztēli, rodas kopīgi dzīves, pasaules un pieredzes stāsti. Tas dod man sajūtu, ka varu dalīties burvības mirklī. Esmu radusi uzstāties pieaugušo auditorijās, kas protams ietekmē manu stāstu izvēli.”