Maja Bumberaka

Maja Bumberaka dzīvo Budapeštā. Viņa uzauga laukos, jau  bērnībā stāstīja stāstus, skandēja dzejoļus un dziedāja dziesmas, bet pirms 11 gadiem, uzsākot mākslas terapijas studijas, pievērsās tradicionālajiem stāstiem un stāstīšanai, iepazīstot arī to lomu medicīnā un pedagoģijā. 2007. gadā viņa pabeidza Ungārijas Tradicionālā kultūras mantojuma nama organizētos kursus „Tradicionālā stāstniecība - Ungārijas tautas pasakas”. Tas viņu pamudināja stāstīt stāstus dažādām vecuma grupām, arī pieaugušajiem. Lai pierakstītu un apkopotu tautas pasakas, Maja kādā ciematā Ungārijas ziemeļos 2011. gadā uzsāka lauka pētījumu. Jau 2012. gadā par savām stāstniecības aktivitātēm un etnogrāfisko lauka pētījumu viņa saņēma balvu „Jaunais tautas mākslas meistars”.

Pēdējo septiņu gadu laikā Maja ir uzstājusies dažādās vietās: skolās, bērnudārzos, festivālos, konferencēs, kultūras centros, slimnīcās, kā arī bērnu namos un pat viesojusies pie ģimenēm mājās, jo uzskata, ka stāstniecība ir ļoti nozīmīga arī nelabvēlīgā situācijā nonākušām ļaužu grupām. Maja aizvien vairāk iesaistās stāstu stāstīšanā un arī savu personīgo stāstu radīšanā, kā arī māca to dažādām ļaužu grupām.