Lielā sadziedāšanās Ezermalā | Rīga, Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Vieta: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, Rīga

Laiks: 18:00 — 20:00

Datums: 2022. gada 9. jūlijs

Cik dziesmas spējam sadziedāt kopā, kura novada dziedātāji ir viszinošākie, kuras tēmas dziesmās ir visaktuālākās? Kura ir garākā un kura īsākā latviešu tautas dziesma? Šīs un vēl citas aktivitātes kopā piedzīvosim lielās sadziedāšanās laikā!

Birkas

Novadu diena Rīga