"Jāņi Latvijas novados" |BALTIJAS DIENA

Vieta: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
Brīvdabas iela 21, Rīga

Laiks: 11:00 — 18:00

Datums: 2018. gada 17. jūnijs

11.00 – 12.00 BĒRNU RĪTS „ROTAĻĀ ROTĀJAM”

Rotaļa ir viens no tiem folkloras žanriem, kas ir ļoti demokrātisks – parasti ir neierobežots dalībnieku skaits un rotaļnieki vienlaikus dzied, kustas, sarunājas, iejūtas kādā lomā un bieži vien pielāgo rotaļu katrai konkrētai situācijai, liekot lietā savu improvizācijas prasmi.
Rotaļu un deju programma „Rotaļā rotājam” parāda rotaļu ar dziedāšanu un latviešu tradicionālo deju iespējas izbaudīt rotaļāšanās prieku, azartu un sadarbošanās burvību gan sadzīvē, gan priekšnesumos.

Dalībnieki: Iecavas TARKŠĶI, Lēdurgas PUTNI, Līvānu CEIRULEITS, Rīgas KOKLE, KRULLA un ZVĪGZNA, Ropažu OGLĪTE un Ventspils ROTAĻNIEKS
Mākslinieciskā vadītāja – MĀRA MELLĒNA

12.00 – 17.00 JĀŅI LATVIJAS NOVADOS

Laiks

Zemgales sēta

Kurzemes sēta

(alus – Medainis) 5x30 l

Vidzemes sēta

Latgales ciems I

(alus – Ceiruleits)

Latgales ciems II

(alus, siers – Anna, Atzele)

Latgales ciems III

 

12.00-13.00

Vecsaules VECSAULE

Svitenes SVITENE

Bārbeles TĪRUMS

Lietuviešu kapela JURGINAS

 

Saldus MEDAINIS

Saldus ZEMTURI

Brocēnu VIRZA

Pampāļu PAMPĀĻI

Slampes PŪRS

Salacgrīvas CIELAVA

Saulkrastu DVĪGA

Vidrižu DELVE

Suntažu SAULE

Preiļu RŪTOJ

Pelēču PELĒČI

Saunas NAKTINEICA

Preiļu LEIČI

IĻJINSKAJA PJATŅICA

Medņevas EGLE

KARAGOD

 BERENDEJKA

Viļakas ABRENĪTE

Viļakas ATZELE

 

 

13.00-14.00

Jelgavas DIMZĒNS

Katlakalna RĀMUPE

Ķekavas BRIČKA

Līvbērzes ZEMGAĻI

Kazdangas ZĪLE

Liepājas VĒLAVA

Liepājas ATŠTAUKAS

Krotes TRAISTĒNI

Kuldīgas KŪRAVA

Jaunlaicenes PUTNIS

Valkas SUDMALIŅAS

Siguldas SENLEJA

Lēdurgas PUTNI

 

Turku TURKI

Līvānu CEIRULEITS

RŪŽUPIS VEIRI

Vārkavas SUDOBRI

BOZOVAS etnogrāfiskais

KUPRAVAS etnogrāfiskais

MEDŅEVAS etnogrāfiskais

ŠĶILBĒNU etnogrāfiskais

BRIEŽUCIEMA ETNOGR.

 

 

14.00-15.00

Dignājas DIGNOJĪŠI

Bebrenes RITAM

Jēkabpils RATI

Rubenes KĀRE

SUITU SIEVAS

SUITU VĪRI & SUITU DŪDENIEKI

GUDENIEKU SUITI

Jūrkalnes MAĢIE SUITI

Madonas VĒRTUMNIEKI

Kraukļu KRAUKLĒNIEŠI

Druvienas PĒRLIS

SĒĻU MUIŽAS MUZIKANTI

MEŽVIDU folkloras kopa

Mērdzenes MĀRGA

Ņukšu RĪKŠOVA

Isnaudas ISNAUDA

REKAVAS DZINTARS

Tilžas SAGŠA

Vectilžas SAIME

Bērzpils SAIVENIS

 

 

15.00-16.00

Iecavas LIELIE TARKŠĶI

TARKŠĶU MANDOLĪNISTI

DANDARI

BANGA

BĀRTAS ETNOGRĀFISKAIS RUCAVAS ETNOGRĀFISKAIS

NĪCAS ETNOGRĀFISKAIS

OTAŅĶU ETNOGRĀFISKAIS

 

Ropažu OGLĪTE

Mālpils MĀLIS

Lielvārdes JOSTA

KRULLA un ZVĪGZNA

 

Ambeļu SPEIGA

Dubnas ATZOLA

VABALIS

DYRBYNI

Daugavpils DZĪSME

Lazdukalna BEŅISLAVA Nautrēnu ROGOVKA

Kaunatas RĀZNA

Ozolmuižas ŪZULEŅI GRODI

RIKAVA

Uzvedums “Brōleišam lela tolka”

 

16.00-17.00

BUDĒĻI

VILCENES

LAIVA

LĀNS

Tārgales KĀNDLA

Popes PŪNIKA

Ugāles URDAVA

Ventspils LAIPA

LAIKSNE

DŪDALNIEKI

SUDRABAVOTS

 

Izvaltas IZVOLTĪŠI

Andrupenes SOVVAĻNĪKI

Rīgas CEIDARI

Rīgas ZEIDI un UPE

Galēnu VYDSMUIŽA

Dricānu BOLTA VĪŠŅA

Viļānu VIĻONĪŠI

Dekšāres KŪZULS

 

 

15.00 – 16.00 FOLKLORAS UZVEDUMS „BRŌLEIŠAM LELA TOLKA”
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Latgales vecticībnieku sētā

Dalībnieki: Rikavas etnogrāfiskais ansamblis RIKAVA

17.00 – 18.00 SADZIEDĀŠANA UN SADANCOŠANA
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Rietumu estrādē

Muzicē: KOKLE, VILKI, TEIKAS MUZIKANTI, RĪGAS DANČU KLUBS