Novadu sadziedāšanās |RĪGAS DIENA

Vieta: Rīgas kanāla malās

Laiks: 14:00 — 17:00

Datums: 2018. gada 16. jūnijs

Rīgas kanāls aptver Vecrīgu un savieno to ar mūsu likteņupi Daugavu. Pa to 20. gadsimta pirmajā pusē rīdzinieki izpušķotās liellaivās devās līgot uz Bolderāju, Mangaļsalu un citām piepilsētas vietām. Arī festivāla laikā pa kanālu brauks līgotāju pilni skanīgi plosti, savukārt visi seši kanāla tiltiņi izmantojami kā līgotāju sagaidīšanas vietas, kur notiks aplīgošana, sadziedāšanās un sadancošana, iesaistot skatītājus. Rīga ir Latvijas sirds, kur satek ceļi no visiem Latvijas novadiem, tāpēc šajā Jāņu ielīgošanas reizē četri tiltiņi iezīmē katrs savu novadu: Latgali, Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, kur aicināti pulcēties novadnieki.

Noslēgumā visu novadu līgotāji sapulcēsies pie Latvijas Nacionālās operas, kur kanāla malā notiks viens no festivāla galvenajiem notikumiem – Lielā novadu sadziedāšana. Tas būs brīdis, kad saulgriežu vainagā kopā ievīsim dziesmas no Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Sēlijas.

Dalībnieki: 230 Latvijas folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi un lauku kapelas, kā arī n ārzemju latviešu folkloras kopas