Vasaras saulgrieži Latvijas novados | VIĻAKĀ

Vieta: Viļakas pilsētas stadionā
Garnizona ielā 6, Viļaka

Laiks: 15:00 — 04:30

Datums: 2018. gada 21. jūnijs

15.00 Radošās darbnīcas: vainagu vīšana, Jāņu siera gatavošana, viss par un ap pirts slotām, ziedu paklāja veidošana. Sportiskās aktivitātes

18.00 Ciemiņu sagaidīšana estrādē

19.00 Noslēguma koncerts „Sanuocīti, Juoņa bārni, nu maliņu maliņuom”

Saullēkts kopā ar kapelām un ansambli „Kontrasts”

Dalībnieki: BĒRZGALES folkloras kopa, Bērzpils SAIVENIS, Blontu MADARA, BOZOVAS etnogrāfiskais ansamblis, BRIEŽUCIEMA etnogrāfiskais ansamblis, Briežuciema SOLDANĪ, Čornajas AUSMEŅA, ILZESKALNA folkloras kopa, Kaunatas RĀZNA, KUPRAVAS etnogrāfiskais ansamblis, Lazdukalna BEŅISLAVA, MALNAVAS MUZIKANTI, Mākoņkalna MĀKOŅKALNS, MEDŅEVAS etnogrāfiskais ansamblis, Medņevas kapela EGLE, Mežvidu folkloras kopa, Nagļu SKREINE, Pušmucovas OLŪTI, Ratnieku RATEŅŠ, Rekavas REKAVAS DZINTARS, Salacgrīvas CIELAVA, ŠĶILBĒNU etnogrāfiskais ansamblis, Tilžas SAGŠA, UPĪTES etnogrāfiskais ansamblis, Upītes UPĪTE, Vectilžas SAIME, Verēmu VŌRPA, Zvirgzdenes SAIME, Viļakas ATZELE, ABRENĪTE, EGLE, Žīguru MEŽĀBELE, LÜÜ-TÜRR (Igaunija)

Darba grupas vadītāja – SANDRA LOČMELE

Režisore – INĀRA SOKIRKA