Vasaras saulgrieži Latvijas novados |JŪRKALNĒ

Vieta: Jūrkalne, Ugunspļava

Laiks: 16:00

Datums: 2018. gada 21. jūnijs

Devīto reizi gada garākajā dienā un īsākajā naktī Jūrkalnē tiks svinēti košākie latviešu gadskārtu svētki – Vasaras saulgrieži. Jūrkalnes Ugunspļavā tiek degta gaiša Jāņuguns, Ventspils novada ļaudis – suiti, lībieši un ventiņi – aicina no tuvākām un tālākām malām sanākt Jāņa bērnus, lai kopā izdzīvotu un tvertu saulgriežu burvību caur senlatviešu rituāliem un dziesmām. Dziedāt dziesmas pašā jūras krastā, redzēt saulīti rotājamies un jūrā grimstam.

16.00 – 19.00 Vasaras saulgiežu meistardarbnīcas: tautastērpi, vainagu pīšana un rotāšana, rotaļas, kulinārais mantojums
19.15 – 21.15 Priekšā nākšana, dziedāšana, izrādīšanās, ciemakukuļa nešana
21.15 – 21.45 Ugunskura degšana
22.00 – 22.30 Saulriets pie jūras
22.34 Ugunsrata ripināšana no stāvkrasta jūrā
23.30 Pūdeles dedzināšana
24.00 Ugunsdzirnavu griešana
Danči līdz saullēktam, saules sagaidīšana

Dalībnieki: Alsungas SUITU SIEVAS, SUITIŅI, SUITU VĪRI, SUITU DŪDENIEKI, Basu BASU SUITI, Brocēnu VIRZA, Druvas ZEMTURI, Jūrkalnes MAĢIE SUITI, Krotes TRAISTĒNI, Kuldīgas KŪRAVA, LAIPASLĪKUMA MUZIKANTI, Liepājas SAKNES, VĒLAVA, Madonas VĒRTUMNIEKI, Pampāļu PAMPĀĻI, Piltenes PILL TĪN, Popes PŪNIKA, Puzes SĪTAVA, Pūres PŪRLĀDE, Remtes VIRŠI, Rucavas PAURUPĪTE, Saldus ZIRŅI, Sarkaņu LIBE, Tārgales KĀNDLA, Ugāles URDAVA, Ventspils LAIPA, VENTIŅ, ZDRAVICA, Rubas RUBA, Saldus MEDAINIS un kapela STROPS, Zantes VĀCELĪTE, ZEDASHE (Gruzija)

Darba grupas vadītāja, mākslinieciskā vadītāja – ZANE PAMŠE

Režisore – KRISTĪNE SKRULLE